มัสยิดเชค ซายิด ซายิด บิน สุลฏอน อาล นะฮฺยาน (Sheikh Zayed Grand Mosque : مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان)  ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามร่วมสมัยของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทที่โดดเด่น มัสยิดแห่งนี้ชาวเมืองรู้จักกันดีในชื่อ มัสยิดเชค ซายิด, มัสยิดอัลกะบีร หรือมัสยิดเชค ไซยิด อัลกะบีร ตั้งอยู่ในเมืองอบูดาบีย์ (เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) มัสยิดแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากมัสยิดอัลหะรอม มัสยิดอัลนะบะวีย์ (ประเทศซาอุดิอาระเบีย) และมัสยิดอัลฮะซัน อัซซานีย์ (เมืองดารุลบัยฎออฺ ประเทศโมร็อกโค) โดยมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 412,22 ตารางเมตร สามารถจุผู้ละหมาดเฉพาะภายในตัวมัสยิดได้ถึง 7,000 คน นอกจากนั้นสามารถใช้พื้นที่ภายนอกรองรับผู้ละหมาดได้มากถึง 40,000 คน มุมของลานมัสยิดด้านนอกมีหออะซานหินอ่อนสีขาว 4 หอ ยืนโดดเด่นสูงตระหง่านด้วยความสูงถึง 107 เมตร

        มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ตามความประสงค์ของ ฯพณฯ เชคซายิด ซายิด บิน สุลฏอน อาล นะฮฺยาน ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้ล่วงลับ มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่ฝังรากปักฐานตามอารยธรรมแบบอิสลาม มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาอิสลาม เปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในปี ฮ.ศ. 1428 (ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2007 ) โดยใช้ในการละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา โดยในช่วงนั้นการก่อสร้างมัสยิดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2008 การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ก็แล้วเสร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสร้างทั้งสิ้น 2,167 ล้านเหรียญดิรหัม


       โครงสร้างของมัสยิดแห่งนี้ประกอบด้วยเสาหลักในตัวห้องละหมาดหลักเพียงอย่างเดียวทั้งหมด 24 ต้น เเละยังมีเสาประกอบโครงสร้างอื่นๆ อีก จำนวนถึง 1,048 ต้น ส่วนของโดมหลักของมัสยิดแห่งนี้ ถูกจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักกว่า 32.8 ตันเลยทีเดียว นอกจากนั้นเเล้วยังมีโดมประกอบมากถึง 85 โดม ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ส่วนพรมที่ใช้ปูพื้นมัสยิด ก็ถือว่าเป็นพรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน มีขนาดถึง 5,627 ตารางเมตร โดยพรมดังกล่าวเป็นงานหัตถกรรมศิลป์ที่นำเข้ามาจากบริษัทพรมอิหร่าน (شركة سجاد إيران) ซึ่งใช้คนงานในการทอจำนวน 200 คน มีน้ำหนักถึง 47 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยขนสัตว์ 35 ตัน เเละอีก 12 ตันเป็นฝ้าย ส่วนราคาพรมผืนนี้มีราคาสูงถึง 30 ล้านดิรฮัมเลยทีเดียว ดูภาพ http://osama.ae/546/sheikhzayedmosque/

อิบนุ อะหมัด -  แปลและเรียบเรียง

0 comments