บล็อกนี้จัดทำเพื่อเป็นไดอารี่บันทึกการเดินทางของ 4 นักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในนามนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (Royal Thai Consulate-General, Dubai ) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556  ภายใต้การสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแด่เยาวชนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาหรับระยะสั้น ณ มหาวิทยาวอลลองกอง (University of Wollongong in Dubai : UOWD) เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และเปิดโลกทัศน์สำหรับเยาวชนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกประกอบนักศึกษา 4 คน ได้แก่  นายวุฒิชัย รักษา, นายสุรัตน์ สุดดำ, นายรอเชด บูเดียะ และนาย อิสมาแอ มะซะ

บล็อก  HUSO4DUBAI 
HUSO : Faculty of Humanities and Social Sciences, PSU Pattani ชื่อย่อคณะมนุษยศาสตร์ฯ
4 : 4 นักศึกศาเอกภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
DUBAI : สถานที่ตั้งจัดโครงการความร่วมมือฯ

0 comments